دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه: خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، خیابان شهید براتی، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره پژوهش.    

تلفن: 66769934

رئیس همایش: دکتر جلیل مالکی

دبیر همایش: دکتر امین پاشای امیری

آدرس ایمیل: pasha_law@yahoo.com