مقالات

 
 
با توجه به هماهنگی به عمل آمده با تعدادی از اساتید، چکیده مقالات ارائه شده توسط آن اساتید در مجله همایش چاپ می گردد. طبق توافق با مسؤلان مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، مقالات ارائه شده نیز جهت چاپ در این مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 
جهت مشاهده راهنمای نگارش مقاله از لینک زیر استفاده شود:
 
 
 
چکیده مقالات {در حال به روز رسانی}